کالیبراسیون

کالیبراسیون

کالیبراسیون: مجموعه عملیاتی که تحت شرایط مشخص ، میان سیستم اندازه گیری و مقدار متناظر آن که از استانداردهای اندازه گیری حاصل می شود رابطه برقرار می کند.

هدف کالیبراسیون : اطمینان از صحت و دقت وسیله اندازه گیری با توجه به شاخص های مشخص شده. پس از شیوع بیماری کرونا در اواخر بهمن 1398 شرکت مهاتک تصمیم گرفت تا برای راحتی مشتریان، عملیات کالیبراسیون را در محل انجام دهد. در این طرح بزرگ تمامی دیتالاگرهای دما و رطوبت بدون نیاز به ارسال، در محل نصب شده، تست خواهند شد و گواهی کالیبراسیون برای آنها صادر خواهد شد.

(هدف نهایی کالیبراسیون برقراری قابلیت ردیابی عنوان شده‌است) قابلیت ردیابی traceability مهمترین ویژگی که یک اندازه‌گیری باید داشته باشد وجود قابلیت ردیابی نتایج آن تا استانداردهای ملی وسپس بین‌المللی می‌باشد. 

وقتی سطح اطمینان و عدم قطعیت کلیه اندازه‌گیری‌ها بیان شود درستی و دقت نتایج اندازه‌گیری تضمین می‌گردد.قابلیت ردیابی قابلیت ارتباط دادن مقدار یک استاندارد یا نتیجه یک اندازه‌گیری با مرجع‌های ملی یا بین‌المللی ازطریق زنجیره پیوسته مقایسه‌ها که همگی عدم قطعیتی معین دارند. کالیبراسیون تنها راه برقراری قابلیت ردیابی می‌باشد. استقرار قابلیت ردیابی نتایج اندازه‌گیری (در کالیبراسیون) بوسیله تعیین نام دستگاه مرجع کالیبراسیون و عدم قطعیت آن محاسبه اعلام عدم قطعیت اندازه‌گیری برای نتایج کالیبراسیون و نیز بیان شرایط محیطی اثرگذاربر نتیجه اندازه‌گیری قابلیت ردیابی نتایج کالیبراسیون استقرار می‌یابد.

فواصل زمانی کالیبراسیون:

فواصل کالیبراسیون بر اساس توصیه شرکت سازنده می باشد .ولی بر اساس روند داده های بدست آمده از سوابق کالیبراسیون می تواند بیش از یک سال و یا کمتر از یکسال انجام پذیرد .

عوامل تاثیر گذار برفواصل زمانی کالیبراسیون:

 • نوع ابزار اندازه گیري
 •  توصیه هاي شرکت هاي سازنده
 •  روند داده هاي بدست آمده از سوابق کالیبراسیون هاي قبلی

 سوابق تعمیر و نگهداري

 

چرا کالیبراسیون مهم است؟

به دلیل ساییدگی معمولی دستگاه ها تقریبا دقت همه دستگاه ها کاهش می یابد.
همچنین محیط تولید ممکن است به دقت دستگاه ها آسیب برساند و یا به دلیل استفاده طولانی مدت، دستگاه خراب شود.
در هر صورت همه ی این عوامل ممکن است باعث عملکرد نادرست شود.و درصورت نبود دقت مورد نیاز در دستگاه های اندازه گیری کیفیت محصولات نیز افت می کند.به همین دلیل برای عملکرد مناسب، کالیبراسیون یک فرآیند بسیار مهم است که باید به طور منظم انجام شود.

 

تفاوت QCو calibration چیست؟

QC(کنترل کیفیت) است که مطمئن شوید دستگاه مورد نظر به درستی کار می کند و مشکلی ندارد.در حالی که کالیبراتورها یک نقطه مرجع برای تنظیم دستگاه می دهند.در صورتی که کار نادرست باشد و یا اگر QC خارج از محدوده مشخص شده باشد از کالیبراتورها برای تنظیم دستگاه برای قرار دادن آن در محدوده مشخص استفاده میشود.

مزایای کالیبراسیون:

 • اعتماد کاربر را افزایش می دهد
 • صرفه جویی در مصرف برق و صرفه جویی در هزینه را افزایش می دهد
 • بهبود کیفیت محصول و کیفیت خدمات منجر به رضایت مشتریان می شود
 • و ایمنی را افزایش می دهد.
 • ثابت می کند دستگاه به درستی کار میکند
 • قابلیت تعویض
 • شرایط ردیابی را برآورده می کند.
 • مطالعه درباره سیستم های مانیتورینگ هوشمند شرکت مهاتک