پروژه سیلو منطقه آزاد بندر انزلی
سیلو های 15 هزار تنی بندر انزلی