سطح سنج الکترومکانیکی

سطح سنج الکترومکانیکی:

سطح سنج الکترومکانیکی در واقع یک سطح سنج تاخیری است که با توجه به درخواست کاربر اقدام به اندازه گیری ارتفاع ذخیره سازی کرده و نتیجه پس از مدت زمانی کوتاه به کاربر اعلام می گردد مجموعه کامل دستگاه سطح سنج الکترومکانیکی  سامل سنسور الکترومکانیکی100_OPT و ماژول ارسال کننده وایرلس می باشد که میتوانند در کنار یکدیگر و یا در دو نقطه مجزا با وایرینگ مناسب نصب گردند.در این مجموعه هر یک ازفرمانهای اندازه گیری که به سیستم شبکه ای وارد میگردد.با پردازش اولیه آن در ماژول و تعیین زمان بندی به صورت مستقیم به سنسور الکترومکانیکی سری 100-OPTارسال میگردد سرعت و نحوه اندازه گیری و سایر پارامترهای کنترلی از قبل تعیین شده، همگی توسط ماژول به سنسور اعمال میشوند.باهر بار اجرا فرمان اندازه گیری توسط سنسور،مقادیر خام اندازه گیری شده مجددا به ماژول ارسال شده تا با پردازش آنها ، گراف مربوط به تغییرات دانسیته سطح در نشانگر دستگاه ظاهر گردد اعداد نمایش داده شده با سیستم نرم افزاری قابل تبدیل به وزن دقیق و حجم اشغال شده هستند.

 

سطح سنج الکترومکانیکی
سنسور مکانیکی می تواند با توجه به شرایط خاص خود، در دمای 20 درجه سانتیگراد تا دمای 80 درجه سانتیگراد فعالیت کرده و ازاین نظر اطمینان خاطر کافی را به وجود خواهد آورداما این سیستم نواقصی هم دارد که یکی از بزرگترین نواقص آن، عدم دقت در اندازه گیری است.
با توجه به اینکه سنسور این سطح سنج تنها در یک طرف سیلو یا انبار ذخیره نصب میشود،لذا در شرایط بارگیری یا تخلیه نمیتواند به درستی شیب و سطح را اندازه گیری کرده و همواره اعداد خروجی این دستگاه با اعداد واقعی ممکن است تفاوتهایی داشته باشند که البته این نقص به صورت نرم افزاری برطرف شده است و در سیستم مانیتورینگ مهاتک با استفاده از فرمولهای محاسباتی، خروجی به اعداد واقعی نزدیکتر شده است.

مشخصات فنی:

 • سنسور مکانیکی وزنهای سری 100_OPTبا نگهدارنده کابل بوکسل سایز2
 • محدوه تغذیه ورودی دستگاه 160تا280ولت
 • ماژول سری برد بلند 1 کیلومتر با پروتکل ارتباطیNFC و توانایی ارسال سیگنال بر روی فرکانس 24Ghz
 • سنسور محاسبه سطح و برگشت اتوماتیک وزنه به حالت اول 
 • ارسال داده با تاخیر زمانی محدود و به صورت کاملا آنلاین در زمان درخواست کاربر
 • رزولوشن اندازه گیری از 20 سانتیمتر تا110 متر با دقت 5 سانتیمتر به صورت عمودی
 • خطای اندازه گیری با تغییرات نرم افزاری در حدود 4 درصد
 • نمایشگر وایرلس با قابلیت نصب تا فاصله 150 متری از دستگاه
 • سیستم هشدار پرو خالی شدن سیلو و قابلیت ارسال پیامک به مدیران
 • سیستم هشدار پر و خالی شدن سیلو و قابلیت ارسال پیامک
 • خطای اندازه گیری با تغییرات نرم افزاری در حدود 4 درصد
 • سنسور محاسبه سطح و برگشت اتوماتیک وزنه به حالت اول
 • نمایشگر وایرلس با قابلیت نصب تا فاصیه 150 متری ازدستگاه
 • رزولوشن اندازه گیری از 20 سانتی اتر تا 110 متر با دقت 5 سانتی متر
 • سنسور مکانیکی وزنه ای سری OPT-100 با نگهدارنده کابل بوکسل
 • ارسال داده با درخواست کاربر و به صورت کاملا آنلاین
 • ماژول سری برد بلند 1 کیلومتری با پروتکل ارتباطی NFC
 • خطای اندازه گیری با تغییرات نرم افزاری در حدود 4 درصد

 

پست های اخیر